SEMPOZYUM TAKVİMİ

Bildiri Konularının Belirlenmesi İçin Son Tarih 09 Ocak 2017
Bildiri Tam Metinlerinin Gönderimi İçin Son Tarih 13 Şubat 2017
Sempozyum Programının İlanı 03 Şubat 2017
Sempozyum Tarihi 02-05 Mart 2017