Sultanu’ş-şuara ve büyük mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek’in düşünce dünyasına bugün dünden daha çok muhtacız. Bir dava adamı olarak Necip Fazıl Kısakürek insana sahip çıkmış, insanı önemsemiş, insanlık için çırpınmıştır. Tefekkürü, şiiri, düşünce dünyası ve davasıyla aksiyoner bir üstattır o. Şiirine, sanatına ve mücadele azmine ruh veren ve güç katan yegâne unsur onun inanç dünyası ve imanı olmuştur. İnanma gücü ve iman eri oluşu hayata bir bütün olarak bakmasına yol açmıştır. Necip Fazıl Kısakürek inandığı değerler uğruna mücadele veren, değerlerinden taviz vermeyen, zor zamanda konuşan, herkesin sustuğu bir dönemde hakikati haykıran güçlü bir sestir. Gençliği yeniden inşa etmenin, insanımıza sahip çıkmanın, Büyük Doğu’nun mefkuresini sahiplenmenin ve yenilenip güçlenmenin derdini taşıdı. Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Bozok Üniversitesi, 2017 yılının Necip Fazıl Kısakürek’in vefatının 34. yılı olması münasebetiyle, Necip Fazıl’ın düşünce dünyasını, mirasını ve davasını gündeme taşımak istemiştir. Üstadın yeni neslin kimlik gelişiminde etkisini artırmak amacıyla il genelinde 2016-2017 eğitim öğretim yılında 510 okulda 78.000 kadar öğrenciyi hedefleyerek Necip Fazıl Kısakürek yılı ilan edilmiş ve Üstad’ın kitapları okullarda okutulmaya başlanmıştır. Diğer yandan 01 Mart 2017 tarihi Bozok Üniversitesinin 11. Kuruluş yıldönümüdür. Üniversitemizin kuruluş serüvenini Üstad’ın fikir çilesiyle anlamlandırmak, üniversite gençliğimize Üstad’ın davasını anlatmak, insanımızı Üstad’ın sanatı, şiiri ve estetiği ile tanıştırmak için bilimsel bir etkinlik düzenlemeyi hedefledik. Bilim, fikir, sanat ve edebiyat erbabının bir araya gelip Üstad’ı yeniden yorumlamasını hedefledik.

Kaldırımlardan Sakarya’ya Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu Yozgat’ta Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde 02-05 Mart 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.