BİLDİRİLERDE ARANACAK ÖZELLİKLER

  1. Bildiri dili Türkçe veya İngilizce dillerinden biri olabilir.
  2. Sunulan bildiri daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.
  3. Bildiri konusu Sempozyumun içeriği ile uygun olmalıdır.
  4. Bildiriler gerek metodu, gerek konusu, gerekse kaynakları bakımından "özgün" olmalıdır.
  5. Bildiri metinleri en fazla A4 ebadında 15 sahifeyi geçmemelidir.
  6. Bildiri metni Sempozyumdan önce mutlaka sempozyum sekretaryasına ulaştırılmalıdır.
  7. Bildiriler yeni bir bilgi ve tez ortaya koymalıdır.