Sempozyumda sunulan bildiriler, hakem raporları ve diğer düzenlemelerden sonra Bildiriler Kitabı olarak yayımlanacaktır.